Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

January 18 2020

1784 4ece 500
Reposted fromOFFka OFFka viapanimruk panimruk

January 17 2020

January 16 2020

3614 d7ca
Reposted fromkarahippie karahippie viapanimruk panimruk

January 15 2020

6018 4771
Reposted fromGIFer GIFer viatfu tfu
8611 7554 500
leczenie kanałowe nabiera zupełnie nowego znaczenia
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
6559 97bf
Reposted fromGIFer GIFer viacatchmelater catchmelater
1248 5f94 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viatfu tfu

January 13 2020

1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viaemotional-iceberg emotional-iceberg
0706 075e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viatotumfacki totumfacki

January 11 2020

7957 a309 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaskynetpizza skynetpizza
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viagazda gazda
4491 c0b0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin

January 09 2020

3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

January 08 2020

Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viatotumfacki totumfacki
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl