Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viathealex thealex

February 17 2020

Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
2231 6255 500
Reposted fromtfu tfu

February 16 2020

I realized that of all the invisible powers the one I was destined to be most strongly affected and dominated by was music. From that moment on I had a world of my own, a sanctuary and a heaven that no one could take away from me. Oh, music! 
— Hermann Hesse
Reposted from0 0 viaverronique verronique
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viaprzeblyski przeblyski

February 15 2020

5803 0b64 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadiscort discort
5564 2d0d 500

Serotonina - Michel Houellebecq
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viaverronique verronique

February 13 2020

9697 f3ae 500
Jean-Baptiste Besançon
Reposted fromnulaine nulaine viafajnychnielubie fajnychnielubie
7077 0473 500
Reposted fromtfu tfu

February 12 2020

4876 c558 500
Beksińscy. Album Wideofoniczny, M. Borchardt (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viapanimruk panimruk
1143 5943 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viatfu tfu

February 10 2020

3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
0166 23f1 500

February 09 2020

4546 2ca6
Reposted frompiehus piehus viatodeleteacc todeleteacc

February 04 2020

3853 afa3 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viatinygingergirl tinygingergirl
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl