Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka via48hrs 48hrs

August 05 2017

1806 e053 500
Reposted fromkeik keik viashakeme shakeme
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via48hrs 48hrs
4191 f1f7 500

La Dolce Vita
(1960)
Reposted byveritas1misspandoraGoldenHaremidnighttravellerrhubarbrr

August 03 2017

What’s wrong with feeling nostalgic?
It’s the only distraction for those who’ve no faith in the future
— Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza
Reposted byzakazanelexxiewecouldbeclosenothingiseverythingchavelehleann

August 02 2017

9628 2c43
Reposted fromsohryu sohryu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viadiscort discort
7741 5486
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
1131 fb18
Reposted fromedson edson viapanimruk panimruk
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viapanimruk panimruk
0956 a064 500
Reposted frommimi07 mimi07 viapanimruk panimruk

July 18 2017

1161 b61c 500
Reposted bysexandthecitycoffeebitchbecausefuckyouthatswhyjazzujjustafragmentofyoujasmynpuremindxsandersinsteadtickimickiniepoukladanabagatelaslomiakblueberriesfinatkapandziiamielontrapmktoryprzezylpogonoticeme050996
0597 cb81 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 17 2017

July 16 2017

Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe via48hrs 48hrs
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 14 2017

3868 9c21

July 12 2017

3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl