Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra

June 10 2017

8702 e259 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9847 0c83 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3775 37de 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0731 a932 500

strang2r:

좋아하는 사진, figure 2007 (at Hongik University)

Reposted fromvibetechs vibetechs viaskynetpizza skynetpizza

June 08 2017

4288 1622 500

Ja i ona

0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 07 2017

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaddrunk ddrunk
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaddrunk ddrunk
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaprzeblyski przeblyski
Play fullscreen
Reposted fromyanek yanek viaAJK AJK
6321 fade 500

thefashioncomplex:

Issey Miyake Pre-Fall 2017

Reposted frommontak montak viaAJK AJK
4226 67b1 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaAJK AJK

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Тебе не будет больно

June 06 2017

3477 46c0 500

moldavia:

“Cat” by Liz Collins for Love #9 S/S 2013

Reposted fromlafuene lafuene viajanealicejones janealicejones

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry

June 05 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl