Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

April 22 2017

4242 f694 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaetta etta
Reposted frombluuu bluuu viaetta etta
Prawda jest taka, że ktoś, kto nie przeżył zdrady, nie ma pojęcia o tym, jak bardzo upokarzające jest to doświadczenie. I nie chodzi wyłącznie o życie, które płynie inaczej od momentu, w którym się o niej dowiadujesz, ale o to poprzednie, które zaczynasz kwestionować. Ile to trwało? Naprawdę pół roku czy może dłużej? Czy zaczął rano podskakiwać z jej powodu? (...) Zaczynasz się zastanawiać nad swoim udziałem, bo przecież, tłumaczysz sobie, zdrada nie bierze się z próżni, tylko z braku, a to dwa zupełnie inne rodzaju niczego. Czy go zaniedbywałam? Czy byłam nudna w łóżku? Co też może mieć ona, czego nie mam ja?
— Małgorzata Hayles - "Tymczasowa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet via2708 2708
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viasowaaa sowaaa
6377 4f60 500

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

6380 6943 500

framboisedorleac:

Catherine Deneuve and Françoise Dorléac, 1960.

1094 603b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajanealicejones janealicejones
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viajanealicejones janealicejones
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain via2708 2708
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viaAJK AJK

April 21 2017

8388 5d7d 500
Magdalena Abakanowicz (1930 - 2017)
Reposted fromciarka ciarka viaetta etta
4445 4713
Reposted fromfriends friends viaunmadebeds unmadebeds
3423 0e8f
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0458 831e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via2708 2708

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl