Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamirabelia mirabelia
8609 16e7 500

your-lovers-and-drifters:

La Dolce Vita, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viagoszka goszka
5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viaAJK AJK
2360 95c5 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viameadowlarks meadowlarks
6951 93bb 500
Reposted fromsosna sosna viameadowlarks meadowlarks
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight viaolalaa olalaa
6185 f399 500

goldenprairies:

confessions booth in a rural church

chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte via2708 2708
0737 4760 500

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaslomiak slomiak
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via2708 2708

April 17 2017

5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds
0334 dbc6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOFFka OFFka
7817 a71f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
7851 7a29 500
Reposted fromkimik kimik vialoveandcaring loveandcaring

April 16 2017

2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 15 2017

eastafrician:

surround yourself with people that care about your mental health

Reposted fromrockettothestars rockettothestars viaAJK AJK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl