Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

6603 7587
Reposted fromfriends friends viamirabelia mirabelia
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaepidemic epidemic

April 26 2017

2350 ce54

clairebearskywalker:

Inspirational post of the day.

Reposted frompandamonius pandamonius viaojtam ojtam
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viavaka vaka
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viavaka vaka
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana via2708 2708
2658 d703 500

xwg:

The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016)

Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
Reposted fromliesinthedark liesinthedark via2708 2708
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina via2708 2708
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus via2708 2708

April 25 2017

9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

4009 0750 500
Reposted frombarock barock viahopelesswanderer hopelesswanderer

gingerthon:

I’m like romantic horny

Reposted fromLauderdak Lauderdak
1175 06e5 500

allcursed:

Sophia Loren and Anthony Perkins.

ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości  fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci  zaśniesz
— Halina Poświatowska.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viavaka vaka

April 23 2017

Ale pamiętaj – w życiu nie wystarczy żyć. Życie trzeba przeżyć i to najlepiej, najlepiej jak się tylko umie. I wiesz, to jest ważne żyć dla siebie, ale ważne jest też żyć dla drugiego człowieka.
Reposted from2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl