Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

Part of me is still waiting
Reposted fromheroes heroes

October 25 2016

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz

October 24 2016

2074 ca5a 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via2708 2708
I te krótkie momenty kiedy czułem, że Ty czujesz to samo.
— J.L. Wiśniewski
Reposted frompoolun poolun viahopelesswanderer hopelesswanderer
“ (...) wszystko, co mam jest w nim zakochane. ”
— Stachura
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaetta etta

October 22 2016

9164 6f50
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakalina21 kalina21
6199 d384 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianikotyna nikotyna

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viaspecialneeds specialneeds

October 21 2016

4293 c3d9
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki vialugola lugola

October 14 2016

tylko twoje ramiona
potrafią mi stworzyć
prywatne niebo
na ziemi.
— Retoryka.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viameadowlarks meadowlarks

October 13 2016

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaddrunk ddrunk
0119 907e 500
Reposted fromnikotyna nikotyna

October 11 2016

Wiele problemów żyje tylko dlatego, że ciągle karmisz je uwagą.
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viajasnaa jasnaa
Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.
— Z. Nałkowska
Reposted fromOro Oro viajasnaa jasnaa
9780 cda5 500
Reposted frommentalturtle mentalturtle viarustyrusty rustyrusty
9855 e5f3
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl