Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2016

7095 a0d2
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
9340 262e
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
5880 32ec
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
5022 5349 500
Jan Twardowski
3978 b41f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones

December 10 2016

December 09 2016

6052 fded 500
Reposted bylexxienothingwrongjanealicejonesnothingiseverythinglittle-thingsnieetyczne-myslipoolunzupsonetta

December 07 2016

Z ciekawością przyjmuję współczesne podejście na przykład do związków: ludzie żyją bez legalizacji, czyli de facto bez pełnego zaangażowania - trochę na próbę, trochę dla minimalizacji ryzyka, że to jednak nie ten partner czy partnerka. Tak na pół etatu. Może jestem staroświecki, ale uważam, że miłość nie jest półetatowa. Miłość jest stanem zaangażowania uczucia na sto procent, więc dlaczego legalizacja ma ją zabić? To, że ludzie po symbolicznym "biorę sobie ciebie za żonę/męża" mogą zmniejszyć swój poziom zaangażowania w związek, nie oznacza, że jest to reguła. To zależy od każdego indywidualnie. Na pewno deklaracja ślubna nie zabija miłości. Zatem w wielu momentach życia powstrzymujemy pełne zaangażowanie, co według mnie nie pozwala dopełnić się naszej życiowej odwadze. Brakuje tego czwartego elementu - wręcz najistotniejszego. (...) Nie ma odwagi bez zaangażowania. Jest półodwaga.

- Jacek Walkiewicz

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabufka bufka
Reposted fromtfu tfu viapumpkinsoup pumpkinsoup
Mów szczerze. To mój ulubiony rodzaj rozmowy.
— Haruki Murakami
4084 d0f5
Reposted fromweightless weightless viahajskul hajskul
Osamotnienie niekoniecznie jest przeciwieństwem życia we wspólnocie, bo nikt nie odczuwa zbiorowości głębiej niż samotnik; wspólnota rozkwita tam, gdzie każda jednostka pamięta o swojej wyjątkowości i nie utożsamia się z innymi.
— Carl Gustav Jung
Reposted fromMamba Mamba viaemotionaliceberg emotionaliceberg
4604 9086 500

December 06 2016

9137 7e3d 500
6870 0e49 500
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Capek
Reposted fromautunno autunno viaolalaa olalaa
6322 a17d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaonelastback onelastback
Breathe in the light...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl