Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

4527 1f12
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna
3033 0254 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna

December 02 2019

8456 3417 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viakopytq kopytq
Domyśliłem się, że chodzi o obecność. Że tak się człowiek przyzwyczaja od przedszkolnych lat, przez szkolne, licealne i studenckie, że codziennie ktoś sprawdza jego obecność. Wywołuje z listy i domaga się potwierdzenia: "Jestem". Przez te wszystkie lata ktoś jest zawsze zainteresowany tym, byśmy byli. Najpierw być musimy, potem powinniśmy - niezmiennie figurujemy jednak na listach obecności. Aż wreszcie z ostatnim dniem studiów ten przywilej się kończy: odtąd nikt już naszej obecności sprawdzać nigdy nie będzie, odtąd jesteśmy światu obojętni, możemy sobie być lub nie być. Pracodawcy nie interesuje nasza obecność, tylko efektywność (...)
— Wojciech Kuczok – Gnój
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
5099 4dad
Reposted fromkniepuder kniepuder viaprzeblyski przeblyski

December 01 2019

5903 65e2 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakopytq kopytq
5946 67bf 500
Reposted fromtfu tfu

November 29 2019

8296 a391 500
Reposted fromnyaako nyaako viaspecialneeds specialneeds
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viaojtam ojtam
Reposted frompanimruk panimruk
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viadojenka dojenka

November 24 2019

terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viashakeme shakeme
0425 5536 500
Reposted fromlaters laters viapumpkinsoup pumpkinsoup
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra

November 19 2019

Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
7266 eb87
Reposted fromtichga tichga viabehindmyeyelids behindmyeyelids

November 18 2019

7806 4fbe 500
Reposted fromregcord regcord viabehindmyeyelids behindmyeyelids

November 16 2019

7770 9cf3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapumpkinsoup pumpkinsoup
4381 9075 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrosera drosera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl