Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

September 22 2017

3590 d47c 500
Reposted frompunisher punisher viajanealicejones janealicejones
6247 95fa 500

huariqueje:

Sink   -   Karin Mamma Andersson , 2008

Swedish, b.1962-

Mixed media on paper

Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
0556 826e 500

geektoriassecret:

Me leaving your party.

0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viahelenburns helenburns
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
6377 5167 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianikotyna nikotyna
9737 dbcc
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianikotyna nikotyna

September 21 2017

Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahelenburns helenburns
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza viahelenburns helenburns

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaspecialneeds specialneeds
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahelenburns helenburns
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viaverronique verronique
7346 523d
Reposted fromhajskul hajskul viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7832 e2f5 500

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

Reposted fromLittleJack LittleJack viashakeme shakeme
3764 2914 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viashakeme shakeme

September 20 2017


Cada ola, que va rompiéndose en el mar
es un segundo que no se puede reemplazar
— Vitalic, Tú Conmigo

September 18 2017

4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio viameadowlarks meadowlarks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl