Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viapanimruk panimruk
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadojenka dojenka

October 18 2019

Tove Jansson, Paląca dziewczyna (Autoportret) , 1940, © Moomin Characters™
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapanimruk panimruk

October 14 2019

2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaprzeblyski przeblyski
9046 dd8f
1000 f27a 500
Czasy się zmieniają, slogany te same, part. 3
1042 1388 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapanimruk panimruk
9799 c8d5 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu

October 08 2019

6805 1e5e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaojtam ojtam
Play fullscreen
Low Roar - I'll Keep Coming
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako viahelenburns helenburns

October 02 2019

6464 5841 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8373 fc2f 500
Reposted frominzynier inzynier via48hrs 48hrs

September 30 2019

6542 a026 500
Reposted fromNekoii Nekoii viapuderzuckerwolken puderzuckerwolken
1711 64bf 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 29 2019

1851 a0b7 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatfu tfu
2927 b20d
Reposted fromtichga tichga viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl