Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się - znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło - nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna - nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura
0329 8fa0 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viameadowlarks meadowlarks
3226 9ff7
Reposted fromjordana jordana viakalina21 kalina21
grafika 90's, text, and grunge
Reposted fromgruetze gruetze viarustyrusty rustyrusty
7385 2b85
Reposted fromsercowisko sercowisko viabookinistka bookinistka

August 23 2016

0951 8772

partialboner:

The Unbearable Lightness of Being, 1988

2391 123b 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viashakeme shakeme
9376 343c 500

freshmoviequotes:

8½ (1963)

Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708

August 22 2016

0986 0f16
1155 3c9e 500
9371 9d77 500

cinemarhplus:

Monica Vitti and Alain Delon in “L’eclisse” (dir. Michelangelo Antonioni)

3411 ccc9 500
Reposted fromitsanewlife itsanewlife viaprzeblyski przeblyski

August 20 2016

1356 0ef5 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk

August 19 2016

Kochać i tracić, pragnąć i żałować,
Padać boleśnie i znów się podnosić,
Krzyczeć tęsknocie 'precz!' i błagać 'prowadź!'
Oto jest życie: nic, a jakże dosyć...
(...)
— Leopold Staff
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasatyra satyra
Wierzę jednak, że jeśli ludzie naprawdę chcą być razem, nie zepsują sobie życia głupotami.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromumorusana umorusana via2708 2708

August 18 2016

Play fullscreen
Donner ma confiance et mon cœur
Reposted fromgoszka goszka

August 17 2016

Don’t let yourself be controlled by three things: people, money, or past experiences.
Anonymous (via There Is No God)
Denerwować się to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.
— Ernest Hemingway
Reposted fromMissMurder MissMurder viaepidemic epidemic
Play fullscreen
Reposted fromheima heima viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl