Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

0617 d2c3 500
Reposted fromkalina21 kalina21
0828 d87e 500
Reposted fromtfu tfu

November 16 2017

6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee vianikotyna nikotyna

November 15 2017

7178 57d0 500
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
2770 4faa 500
Reposted frombruxa bruxa viatfu tfu
9471 a8fb 500

toastoat:

wahoo!! hell yeah!!!

Reposted fromvampiric vampiric viatfu tfu
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viaverronique verronique
I am looking for someone to share in an adventure that I am arranging, and it’s very difficult to find anyone.
— J.R.R. Tolkien „Hobbit”
Reposted fromverronique verronique

November 14 2017

9933 126d 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viapenispower penispower
2707 81a5 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaojtam ojtam

November 12 2017

iranianrelated: Women protesting forced hijab days after the Iranian Revolution, 1979

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique

iranianrelated: The day 100,000 Iranian women protested the headscarf. The protest was held on International Women’s day, 1979

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique
4959 52b9 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasatyra satyra
6572 613e
0537 84cf 500

una-lady-italiana:

Sicily, Cefalu - 1988
Photo by Ferdinando Scianna

Reposted fromSuzi Suzi viaverronique verronique
2977 cafc
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafindesiecle findesiecle
3901 ee01
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viaheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl